Nagyheti szertartások
2019.04.11

A nagyheti szertartásokat a korábbi évekhez hasonló rendben tartjuk meg.

Április 14.
Virágvasárnap
Az Úr szenvedésének vasárnapja

Délelőtt a 10 órás szentmise előtt barkaszentelés lesz a Domonkos Nővérek kolostora előtt a parkolóban, onnan indulunk körmenettel a templomba a szentmisére. Kérjük a kedves testvéreket, amennyiben tudnak, hozzanak magukkal barkát.

Nagyhétfőtől nagyszerdáig reggel 6:30-kor van szentmise. 18 órától gyóntatás.

Április 18.
Nagycsütörtök

Reggel nincs szentmise. Este 19 órakor az Utolsó Vacsora emlékmiséje, a szentmise után búcsúbeszéd szertartás és lamentáció, 22 órától éjfélig gyóntatás, szentségimádás.

Április 19.
Nagypéntek

15 órakor kezdődik a keresztúti ájtatosság fent a Kálvárián. Ugyanebben az időben a templomban is lesz keresztút, azok számára, akik nem tudnak felmenni a Kálváriára. 19 órakor szertartás és lamentáció, 22 órától éjfélig gyóntatás.

Nagypénteken szigorú böjt van.

Április 20.
Nagyszombat
Húsvéti vigília

Szentsírlátogatásra délelőtt 11 - 12 óra között és délután 16 - 17 óra között van lehetőség. 22 órakor kezdődik a Húsvéti Vigília szertartás. Kérjük a kedves testvéreket, hogy hozzanak magukkal gyertyát és gyertyafogó papírt. A szentmise után agapé lesz a Szent László Házban.

Április 21.
Húsvétvasárnap

Reggel 8 órakor nincs szentmise. 9:15-kor a Kálváriánál kezdődik a húsvéti misztériumjáték, majd onnan indul a feltámadási körmenet a templomba, ahol 10 órakor szentmise és utána ételszentelés lesz. Este 19 órakor kezdődik a szentmise.

Április 22.
Húsvéthétfő

Húsvéthétfőn csak délelőtt 10 órakor lesz szentmise.

 

Nyári szünet

 hétfő 6:30
 kedd 6:30
 szerda 6:30
 csütörtök 6:30
 péntek 19:00
 szombat 19:00
 vasárnap 8:00
10:00
19:00