Könyvajánló
2013.10.18

Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe könyvtárunk állományának 3 friss darabját. A könyvtár teljes katalógusa elérhető honlapunkon a könyvtár nyitólapjáról. Várjuk kedves olvasóinkat.

Folyamatosan frissülő rovatunkban szeretettel ajánljuk leendő olvasóink figyelmébe könyvtárunk állományának néhány érdekesebb darabját.

Ide kattintintva megtekinthető a könyvtár katalógusa.John F. Kavanaugh:
Krisztus követése a fogyasztói társadalomban

Ursus Libris – Altern csoport, Budapest. 2003.

John F. Kavanaugh jezsuita szerzetes, egyetemi tanár, az USA szülötte. Ez a műve 1981-ben látott napvilágot, azóta több kiadást is megélt, ám mondanivalója mit sem vesztett aktualitásából.

Az első rész az uralkodó társadalmi forma, a fogyasztói kultúra éles kritikáját adja. A bírálat az Egyesült Államokról szól, de a mindenfajta termékre és szolgáltatásra kiterjedő növekedési és eladási kényszer, és az ebből fakadó túlfűtött marketingtevékenység, a manipulált média tudatformáló hatása alól ma már Magyarországon is nehezen vonhatjuk ki magunkat. A szerző elemzi a fogyasztás- és teljesítményorientált értékrend személyiségtorzító hatásait, és kimutatja, hogy a társadalom és az egész „globalizált” világ sok válságjelensége is összefügg ezekkel. Bizonyítást nyer, amit úgyis érzünk: a maximumon pörgő fogyasztó és a boldog, harmonikus életet élő ember csak a reklámokban azonos egymással.

A szerző azonban nem áll meg a kritikánál, könyve második felében a keresztény hitet mint a fogyasztói társadalom gyökeresen más értékrendű alternatíváját mutatja be. Rávilágít arra, hogy a Szentírás, az evangéliumok mai szemmel sokszor avíttnak tűnő tanításai éppen ellenkezőleg, radikálisan élőek. Olyan bölcsességet, világszemléletet hordoznak magukban, amely egy teljesebb, boldogabb emberi élet lehetőségét mutatja fel a jellegénél fogva álszent fogyasztói modellel szemben. A jézusi tanítás legfontosabb üzenete a mai kor számára az, hogy minden ember személyisége pótolhatatlan értékeket hordoz, amelyek szeretettel és megértéssel kibontakoztathatók. Az ebből az alapértékrendből fakadó erkölcsi szabályok fogalmazódnak meg a Szentírásban, így a kötet a hit lényegének és a szentségeknek új, radikális, de korunkban talán egyedül következetes mintáját vázolja fel.

http://ursuslibris.hu/krisztus-kovetese/
Henri J. M. Nouwen:
A tékozló fiú hazatérése

Egy hazatalálás története
Ursus Libris, Budapest, 2001.

A tékozló fiú hazatérése egyike a Szentírás azon történeteinek, amelyekben Jézus Isten országának az evilági gondolkodástól eltérő törvényeiről szól. A példázat súlyos kérdéseket vet fel. Miért fogadja kitörő örömmel és nagy lakomával az apa hazatérő fiát, aki kikérte, majd eltékozolta örökrészét? Van-e magyarázat a fiú tettére, helyénvaló-e a megbocsátás? Jogosan neheztel-e a nagyobbik, a „jó” fiú, aki úgy érzi, hogy még sosem kapott ennyit, pedig mindig apja kedvében járt? Rembrandt élete végén, mintegy élettapasztalatainak esszenciájaként vitte vászonra a történetet, zseniális remekművet alkotva.

Henri J. M. Nouwen (1932 -1996) a múlt század egyik jelentős katolikus szerzője. Életének válságos időszakában talált rá a festményre, ami rendkívüli hatást tett rá, és utána éveken át egy mély felismerésekhez vezető folyamat katalizátoraként működött benne. Ezeket osztja meg velünk A tékozló fiú hazatérése című, legismertebb művében. Saját és Rembrandt életének példájával alátámasztva tárja fel azt, hogy a tékozló fiú, az idősebb fiú és az apa szerepe, sorsa egyaránt bennünk él. Lényünk e három aspektusának megtapasztalása, a példázat megértése és átélése a keresztény hit mélyrétegeibe, Istenhez vezet el.

A kötetet kiegészítő életrajzi vázlat bemutatja Nouwen rendkívüli, ellentmondásosságában is kimagasló személyiségét, felvillantja életének néhány fontos fordulópontját.

A végkövetkeztetés itt sem más, mint A cselekvés útja mint spirituális ösvény könyvsorozat többi kötetében: belső békénket és szabadságunkat, ezzel egyben Isten országának bejáratát az önzésünktől való megszabadulás, a sorscsapásainkon való felülemelkedés és a másoknak való önzetlen segítségnyújtás útját járva lelhetjük meg.

http://ursuslibris.hu/a-tekozlo-fiu-hazaterese/
Dennis Gira:
Lótusz vagy kereszt

Egy választás indítékai
(A Kármel látóhatára sorozat)
Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék, 2004.

„Minden évben meglepetéssel veszem tudomásul, hogy több hallgatóm mindenekelőtt azok, akik a buddhizmusról tartott előadásaimat hallgatják, azt gondolják, hogy buddhista vagyok. Nehezen értik, hogyan nézheti valaki olyan derűlátóan a buddhizmust, hogyan értékelheti oly nagyra ennek a hagyománynak belső összefüggéseit, és hogyan beszélhet róluk ekkora lelkesedéssel, ha ő maga nem is buddhista. Amikor megtudják, hogy keresztény vagyok, gyakran erősen meglepődnek. Közülük némelyek azt kérdezik, hogyan hihetek továbbra is Istenben, hogyan maradhatok keresztény, miután végigtanulmányoztam a buddhizmust – annyira meg vannak győződve arról, hogy ez az út sokkal megfelelőbb választ ad a jelen világ szükségleteire.”

Dennis Gira a párizsi Institut Catholique tanára. A buddhisták vallásuk egyik legjobb szakértőjeként tartják számon. Ebben a könyvében Dennis Gira leírja belső útját, arra törekszik, hogy megértesse velünk előrehaladását, és megvilágítsa meggyőződését, hogy így megalapozza „egy választás indítékait”.


Korábbi könyvajánlónk: 2013. Június

 

2021. november 28.
XIX.évf. 38.szám


 hétfő 6:00
 kedd 6:00
 szerda 6:00
 csütörtök 6:00
 péntek 6:00
 szombat 18:00
 vasárnap 8:00
10:00
18:00
Adventi időszakban (dec.23-ig) minden hétköznap
reggel 6 órakor
van Roráté Szentmise.