"A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek:
az Úr az akinek szolgáltok."
/Róm. 12,11./

Szeretettel köszöntöm a ministráns oldalra látogató Testvért!

A ministráns szó a latin ministrare kifejezésből származik. Jelentése: szolgálni, a ministrálás tehát szolgálat, mégpedig Isten szolgálata. Ezért is szerepel a ministránsok szentmise utáni imádságának végén a kérés: “Add, hogy egész életem Istenszolgálat legyen.” A ministránsok a pap mellett kisebb szolgálatokat végeznek a mise, a szentségek kiszolgáltatása és egyéb szertartások során. Tagjaik rendszerint a gyermekek és a fiatalok sorából kerülnek ki.

Bővebb információt szolgálatunkról, ministránsközösségünk életéről elsősorban a cikkekben lehet találni, a legutóbbi ministránsavatás képeit pedig a fotógalériában lehet megnézni.

Észrevételét kérem, hogy a címre írja meg.


A budakeszi ministránsgárda programjai 2013-2014


Szeretettel és üdvözlettel

Schleng Péter
ministránsvezető

2020. szeptember 27.
XVIII.évf. 24.szám


 hétfő 6:30
 kedd 6:30
 szerda 6:30
 csütörtök 6:30
 péntek 19:00
 szombat 19:00
 vasárnap 8:00
10:00
19:00
Szeptember 27.
vasárnap
10 órakor
német nyelvű szentmise lesz.
Szeptember 27.
vasárnap
11:30-kor
Búcsúmise Makkosmárián

Bemutatja
Spányi Antal
megyés püspök