Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020
2019.05.31

Kevesebb, mint 500 nap múlva kezdődik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK).

Magyarországon eddig csupán egyszer, 1938-ban rendeztek eucharisztikus világkongresszust. 2020 szeptemberében már 52. alkalommal gyűlnek össze a világ katolikusai és mindazok, akik együtt szeretnék megünnepelni Jézus Krisztus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben. A kongresszus tehát – hangozzék bár elnevezése rendkívül komolyan – ez esetben korántsem tudományos konferenciát jelöl, hanem ünnepet; egy héten át tartó, színes, nyitott, változatos programokat kínáló eseménysort, hogy Jézus Krisztus valóságos jelenléte hozzásegítse a résztvevőket a megbékéléshez. Fontos, hogy találkozzunk egymással, időnként fel kell emelnünk a fejünket, egyénként és közösségként is, hogy felfedezhessük, hogy testvérek vagyunk. Azt hiszem, minderre nagyszerű alkalom lesz ez a nagy rendezvény.

IV. Orbán pápa 1264-ben kiadott, „Transiturus de mundo” kezdetű bullájában kiemeli, hogy az Eucharisztia az isteni szeretet kiáradása. Az Eucharisztia az örök élet eledele, teljesen felüdít, valóban táplál, „és a leginkább gyarapítja, de nem a testet, hanem a szívet, nem a húst, hanem a lelket, nem az ember hasát, hanem az elméjét”.

Szent VI. Pál pápa 1964-ben íródott, „Mysterium fidei” kezdetű, Oltáriszentségről szóló enciklikájában kiemeli: a Katolikus Egyház nemcsak tanítja azt a hitet, hogy az Oltáriszentségben Krisztus teste és vére van jelen, hanem életével is vallja, hiszen ezt a szentséget „olyan imádó” tisztelettel illette kezdetektől fogva, amely egyedül csak Istennek jár. Az Oltáriszentség tartalmazza „a színek fátyla alatt Krisztust, az Egyház láthatatlan fejét, a világ Megváltóját, minden szív középpontját, aki által létezik minden, és mi is őáltala létezünk” ... „a közösség, a plébánia és az egyetemes Egyház ügyét magunkénak tekintjük, és kiterjesztjük szeretetünket az egész világra, mert tudjuk, hogy Krisztusnak mindenütt vannak tagjai”.

Szent II. János Pál 2003-ban írta meg „Ecclesia de Eucharistia” kezdetű enciklikáját az Eucharisztia és az Egyház kapcsolatáról, amelyben emlékeztet: a húsvéti misztériumból születik az Egyház. Az Eucharisztia szentségében a zeretet egyetemessége magának az Üdvözítőnek a szavaiból következik: „Ez az én testem..., Ez az én vérem...” (Lk 22,19–20).

XVI. Benedek 2007-ben kiadott, „Sacramentum Caritatis” kezdetű szinódus utáni apostoli buzdításában ír az Eucharisztiáról mint az Egyház életének és küldetésének forrásáról és csúcspontjáról. Kifejti: az Oltáriszentségben az Úr úgy találkozik az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberrel, hogy útitársnak ajánlja magát.

Tegyük a plébánia nagyobb és kisebb közösségeinek forrásává az oltáriszentséget. Krisztus áldozata örök. Az Úr most is velünk van. A nagy közös ünneplés előtt több mint egy évvel. Szelíd csendes jelenlétével vígasztal, tanít, erőt ad. Jelen van köztünk az élő Isten.

Budakeszi Házaskör

 

Nyári szünet

 hétfő 6:30
 kedd 6:30
 szerda 6:30
 csütörtök 6:30
 péntek 19:00
 szombat 19:00
 vasárnap 8:00
10:00
19:00