A Domonkos Rend 800. éves jubileumáról
2021.01.15

Szent Domonkos Rendalapító atyánk halálának és a Magyar Domonkos Rendtartomány alapításának 800. évfordulója alkalmából Rendünk és Vikariátusunk jubileumi évet hirdetett, hogy hálát adjunk Istennek hűségéért, amellyel megtartotta a Prédikátorok Rendjének tagjait Krisztus evangéliumának szolgálatában a magyar kereszténység javára.

Amikor 1221 Pünkösdjén (május 30-án) az első testvérek Szent Domonkos vezetése alatt a Rend 2. nagygyűlésére összejöttek, megalapították az első tartományokat, és hetedikként Magyarországon is.

Szent Domonkosnak szíve vágya volt a kunok megtérítése, ezért személyesen is részt kívánt venni a magyar misszióban. Szándékát korai halála meghiúsította. Álmát a bolognai jogtudós, Magyarországi Pál (Paulus Hungaricus ) valósította meg rendtársaival.

A jubileumi évben, amely 2021. január 6-án Vízkereszt ünnepén kezdődik rendházainkban, újra lehetőséget kapunk arra, hogy felszítsuk szívünkben annak az isteni kegyelemnek a lángját, amely az első testvérek szívében égett a lelkek üdvössége iránt isteni Mesterünk, Jézus Krisztus példája szerint, aki azért jött, hogy tüzet hozzon a földre és nem kíván mást, mint hogy lángra lobbanjon! (Lk 12,49)

A Boldogságos szűz Mária, Rendünk Pártfogója, Szent Domonkos Rendalapító Atyánk és Árpád-házi Szent Margit közbenjárására egy szívvel és egy lélekkel kérjük Istent, hogy domonkos családunk szolgálata által vigyen örömhírt a szegényeknek, gyógyítsa a megtört szívűeket és megvigasztaljon minden szomorkodót általunk is.

A járványhelyzet miatt Erdő Péter bíboros szűk körben mutat be ünnepi szentmisét január 17-én a Margitszigeten, a Szent Mihály kápolnában. Másnap, 18-án a Bonum TV délelőtti műsorát a 800 éves, kettős domonkos jubileum jegyében sugározza.

Kérjük Szent Domonkos és Árpádházi Szent Margit közbenjárását Rendünkért és Magyarországért.

A Domonkos Család

 

2021. február 28.
XIX.évf. 8.szám


 hétfő 6:30
 kedd 6:30
 szerda 6:30
 csütörtök 6:30
 péntek 18:00
 szombat 18:00
 vasárnap 8:00
10:00
18:00