Lelkészek Makkosmárián
2012.03.27
Filó Kristóf atya

A makkosmáriai kegytemplom lelkészeinek listája.

Trinitárius szerzetes atyák 1747-1783

(1784-ben a rendet feloszlatták, a kegyhelyet lerombolták.
Az I. világháború alatt Miller József Budakeszi plébános a templomromot visszavásárolta.
A II. világháború előtt a szervita atyák mondtak szentmiséket a romokból összeállított kis kápolnában.
Később a hívek adományaiból felépítették a jelenlegi templomot.)

Szervita szerzetes atyák 1938-1947

Jáger István Rafael (szervita) 1948-1951

(A szerzetesrendeket 1950-től feloszlatták. Tamás János SJ.-t felvették a székesfehérvári egyházmegye papjai közé. Majd kinevezték a makkosmáriai Angyalok Királynéja kegytemplom lelkészének.)

Tamás János (jezsuita) 1951-1984

(A kegytemplomot 1984-től a Budakeszi Havas Boldogasszony plébánia látta el, mint filiát.)

Németh László (Budakeszi plébános) 1984-1991, 2000-2001

(A templom 1991-től 2000-ig a domonkos rendhez került.)

Antalóczy Márton (domonkos) 1997-2000

(A templom ismét a Budakeszi plébánia filiája lett.)

Filó Kristóf (Budakeszi plébános) 2001-

 

Nyári szünet