"A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek:
az Úr az akinek szolgáltok."
/Róm. 12,11./

Szeretettel köszöntöm a ministráns oldalra látogató Testvért!

A ministráns szó a latin ministrare kifejezésből származik. Jelentése: szolgálni, a ministrálás tehát szolgálat, mégpedig Isten szolgálata. Ezért is szerepel a ministránsok szentmise utáni imádságának végén a kérés: “Add, hogy egész életem Istenszolgálat legyen.” A ministránsok a pap mellett kisebb szolgálatokat végeznek a mise, a szentségek kiszolgáltatása és egyéb szertartások során. Tagjaik rendszerint a gyermekek és a fiatalok sorából kerülnek ki.

Bővebb információt szolgálatunkról, ministránsközösségünk életéről elsősorban a cikkekben lehet találni, a legutóbbi ministránsavatás képeit pedig a fotógalériában lehet megnézni.


A budakeszi ministránsgárda programjai 2013-2014


Szeretettel és üdvözlettel

Szabó Levente
ministránsvezető

2022. december 4.
XX.évf. 40.szám


 hétfő 6:00
 kedd 6:00
 szerda 6:00
 csütörtök 6:00
 péntek 6:00
 szombat 18:00
 vasárnap 8:00
10:00
18:00
Adventi időszakban (nov. 28-tól dec.23-ig) minden hétköznap
(pénteken is)
reggel 6 órakor
van Roráté szentmise.