Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (röviden KÉSZ) a legnagyobb egyesületi formában működő keresztény civil szervezet Magyarországon. 1989-ben alapította Dr. Csanád Béla professzor, jelenlegi elnöke Dr. Osztie Zoltán. A KÉSZ országos központja: 1053 Budapest Egyetem tér 5.

A KÉSZ igazi erejét az ország különböző pontjain működő közel 100 helyi csoport jelenti. Budakeszin Filó Kristóf plébános úr kezdeményezésére 2002. nyara óta működik az az értelmiségiekből álló társaság, amelyből 2004. március 11-én hivatalosan is megalakult a KÉSZ Budakeszi Csoportja. A csoport tagjai Budakeszin élő értelmiségiek, akik hisznek abban, hogy az értelmiségi lét alapja a közösségért vállalt felelősség. Célunk, hogy összefogjuk a keresztény értékrendet valló értelmiségieket, és segítséget adjunk ahhoz, hogy hitüket valóban értelmiségi szinten, öntudattal képviseljék az élet minden területén. A KÉSZ csoport szeretne Budakeszin szellemi, lelki központtá válni, rendezvényein valódi értéket képviselni.

Klubesteket szervezünk minden hónap (kivéve a nyári szünetet) második csütörtökén este 19:00-től a Szent László Házban, amelyen minden érdeklődőt szívesen látunk. Vitaindító előadások megtartására keresztény elkötelezettségű, elismert szakembereket kérünk föl. Fontosnak tartjuk, hogy miközben az előadások témája nagy változatosságot mutat, egy vonás mégis egységessé teszi programjainkat: valamennyi iparkodik a hívő ember szemével láttatni korunk fontos kérdéseit. Szeretnénk, ha azokból az emberekből, akik a klubestjeinkre eljárnak, idővel együtt gondolkodó keresztény közösség válna. Jelenleg 32 tagja van a Budakeszin működő KÉSZ csoportnak, de várunk új tagokat is, akik szívesen segítenének céljaink megvalósításában.

Tisztségviselők:Dr. Andrási Dorottya elnök   Tel: 06 20 4818924
 Mayer Edina titkár  

Nyári szünet