Miatyánk
2012.05.25

A Miatyánk arámi, görög, latin és olasz nyelven.


Miatyánk arámi nyelven

Aboon Dbashmayo(Abún d basmája)Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Nethcadash shmokh(Netkádás smák)Szenteltessék meg a Te neved.
Teethe malkoothokh,(Téte melkútáh,)Jöjjön el a Te országod,
nehwe sebyonokh,(névé cevianná,)legyen meg a Te akaratod,
aykano Dbashmayo off bar’o.(ajkanná d basmájá af bárá.)amint a mennyben úgy a földön is.
Hab lan lahmo dsoonconan yawmono,(Havaán láma d szemkanán javmáná,)Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
washbook lan howbain wahtohain,(vasbvohlán havbuáin vatoáin,)és bocsásd meg vétkeinket,
aykano doff hnan shbakn il hayobain(ajkáná daf hnan sbvokán i haijabain)amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek
lo thaalan il nessyoono,(Velá tahlán lé ineszíná,)és ne vígy minket a kísértésbe,
elo fasson men beesho.(elá pacán min bisá.)de szabadíts meg a gonosztól.
Metool ddeelokhee malkootho,(Metul dilakí malkúta,)Mert tiéd az ország,
ou haylo ou Teshbohto,(Uatesbétá,)és a hatalom és a dicsőség,
loalam olmen. Amin.(I álám alnún. Ameyu.)mindörökkön örökké. Ámen.


Miatyánk görögül

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.(Pater (h)emon (h)o en toisz ouranoisz.)Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.((h)agiasztheto to onoma szou.)Szenteltessék meg a Te neved.
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,(eltheto (h)e baszileia szou,)Jöjjön el a Te országod,
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,(genetheto to thelema szou,)legyen meg a Te akaratod,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.((h)osz en ourano kai epi gesz.)amint a mennyben úgy a földön is.
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον,(Ton arton (h)emon ton epiouszion)Mindennapi kenyerünket
δὸς ἡμῖν σήμερον,(dosz (h)emin szemeron,)add meg nekünk ma,
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,(kai afesz (h)min ta ofeilemata (h)mon,)és bocsásd meg vétkeinket,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν((h)osz kai (h)emeisz afeíemen,)amint mi is megbocsátunk
τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν,(toisz opheiletaisz (h)mon)az ellenünk vétkezőknek,
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,(kai me eiszenegkesz (h)masz eisz peiraszmon)és ne vígy minket a kísértésbe,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.(alla (h)ruszai (h)masz apo tou ponerou)de szabadíts meg a gonosztól.


Miatyánk latinul

Pater noster, qui es in coelis,Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
sanctificetur nomen tuum.Szenteltessék meg a Te neved.
Adveniat regnum tuum,Jöjjön el a Te országod,
fiat voluntas tua,legyen meg a Te akaratod,
sicut in coelo et in terra.amint a mennyben úgy a földön is.
Panem nostrum quotidianumMindennapi kenyerünket
da nobis hodie.add meg nekünk ma.
Et dimitte nobis debita nostra,És bocsásd meg vétkeinket,
sicut et nos dimittimusamint mi is megbocsátunk
debitoribus nostris,az ellenünk vétkezőknek,
et ne nos inducas in tentationem,és ne vígy minket a kísértésbe,
sed libera nos a malo.de szabadíts meg a gonosztól.
Quia tuum est regnum,Mert tiéd az ország,
et potestas, et gloriaés a hatalom és a dicsőség,
in saecula. Amen.mindörökkön örökké. Ámen.


Miatyánk olaszul

Padre nostro, Che sei nei cieli,Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
sia santificato il tuo nome,Szenteltessék meg a Te neved,
venga il tuo regno,Jöjjön el a Te országod,
sia fatta la tua volontá,legyen meg a Te akaratod,
come in cielo, cosi in terra.amint a mennyben úgy a földön is.
Daggi oggi il nostrapane quotidiano,Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
e rimetti a noi li rimettiamo ai nostri debitori,és bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
e non ci indurre in tentazione,és ne vígy minket a kísértésbe,
ma liberaci dal male.de szabadíts meg a gonosztól.

 

2024. május 19.
XXII.évf. 19.szám


Május 20.
Pünkösdhétfő
csak 10 órakor lesz szentmise